Αποχέτευση

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, εγκαταστάσεις αποχετεύσεων και υδρορροών, σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους, με υλικά, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του κάθε κτηρίου.

Κατασκευάζουμε, επισκευάζουμε και αντικαθιστούμε δίκτυα κεντρικών αποχετεύσεων από κάθετες στήλες σε φωταγωγούς και ακάλυπτους χώρους έως και οριζόντια τμήματα σε πιλοτές και πεζοδρόμια. Αντικαθιστούμε τις παλιές αποχετεύσεις και τα σιφώνια στο μπάνιο και την κουζίνα σας με τα καλύτερα υλικά της αγοράς και τις μικρότερες δυνατές ζημιές.

Επίσης κατασκευάζουμε και αντικαθιστούμε υδρορροές μπαλκονιών, κεραμοσκεπών και απορροές ταράτσας όπως και συστήματα εξαερισμού χώρου.

Τοποθετούμε και επισκευάζουμε αντλίες λυμάτων και ομβρίων υδάτων, μηχανοσιφώνες και βαλβίδες αντεπιστροφής..