Αποχέτευση

 Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερος κόσμος καταφεύγει στην θέρμανση του χώρου του με την χρήση του αερίου καυσίμου. Το φυσικό αέριο είναι καύσιμο με μεγάλη θερμογόνο δύναμη και μπορεί να κάνει οικονομία εως και 30%.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υπάρχον λέβητα με την αντικατάσταση του καυστήρα πετρελαίου με καυστήρα αερίου καυσίμου, ή με την τοποθέτηση αυτόνομης ατομικής μονάδας αερίου στο μπαλκόνι.

Η ατομική μονάδα αερίου δίνει λύση στις κεντρικές θερμάνσεις που δεν έχουν αυτονομία αφου μπορεί ο καθένας να αποκοπεί από το δίκτυο της πολυκατοικίας και να θερμαίνει τον χώρο του οποιαδήποτε ώρα αυτός χρειάζεται.

Ο θόρυβος την ώρα της λειτουργίας της καθώς και η εκπομπή καυσαερίων είναι μηδαμινή ενώ υπάρχει και το προτέρημα άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης χωρίς περιττή κατανάλωση ρεύματος.

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την μελέτη την εγκατάσταση και την αποπεράτωση όλων των απαραίτητων ενεργειών και εργασιών για την θέρμανση του χώρου σας με φυσικό αέριο με την μεγαλύτερη ασφάλεια, το χαμηλότερο κόστος και την άριστη ποιότητα των υλικών και των μηχανημάτων.