Ύδρευση

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος εγκαταστάσεις ύδρευσης σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους με υλικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του κάθε κτηρίου.

Εφαρμόζουμε εγκαταστάσεις ύδρευσης με κλασικό σύστημα ή με το σύστημα του πίνακα υδροληψίας με υλικά που πληρούν διεθνείς προδιαγραφές και κανονισμούς για πόσιμο νερό. Χρησιμοποιούμε διάφορους τύπους σωληνώσεων ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες σας (χαλκοσωλήνες, πολυστρωματικούς σωλήνες, σωλήνες πολυαιθυλένιου κ.α.). Όλα τα δίκτυα δοκιμάζοντια σε υπερπίεση πριν την παράδοση του έργου, ενώ στο τέλος κάθε έργου δίνουμε CD με φωτογραφίες των σωληνώσρω για να γνωρίζετε την ακριβή θέση τους.

Αναλαμβάνουμε επίσης επισκευές και αντικαταστάσεις παλαιών δικτύων ύδρευσης, προσπαθώντας πάντα για την άμεση επισκευή τους με τις λιγότερες δυνατόν ζημιές και χρησιμοποιώντας πάντα τα καταλληλότερα υλικά για την άριστη ποιότητα νερού και την αποφυγή χημικών αντιδράσεων, όπως υλεκτρόλυση.

Τοποθετούμε πιεστικά συγκροτήματα ύδρευση ή/και μειωτές πιέσεως για την λειτουργία του δικτύου σας στη σωστή πίεση.